AVIATION VASELINE

Zastosowanie:
Wazelina lotnicza bez dodatków, do smarowania precyzyjnych urządzeń

Klasa NLGI:

-

Zgodność z wymogami i normami:
Aprobata techniczna:
Francja: AIR 3565/A

Zgodny z wymaganiami:
W-P-336 A
W. Bryt.: DEF STAN 91-28/1
Joint Service: PX 7

Kod NATO: S-743