AEROGREASE 15

Zastosowanie:
Smar lotniczy, mineralny, ogólnego zastosowania, z właściwościami antykorozyjnymi. Nadaje się do kontaktu z powierzchniami malowanymi i elastomerami

Klasa NLGI:

2

Zgodność z wymogami i normami:
Aprobata techniczna:
Francja: AIR 4215/B

Zgodny z wymaganiami:
W. Bryt.: DEF STAN 91-12

Kod NATO: G-361