AEROGREASE 7

Zastosowanie:
Smar lotniczy syntetyczny, na bazie estrów, do smarowania obciążonych, szybkoobrotowych łożysk i przekładni. Odporny na obecność wody

Klasa NLGI:

2

Zgodność z wymogami i normami:
Aprobata techniczna:
Francja: AIR 4207/A

Kod NATO: G-361