AEROGREASE 6

Zastosowanie:
Smar lotniczy z dodatkiem grafitu (czarny) do smarowania elementów wolno poruszających się pod dużym obciążeniem

Klasa NLGI:

2

Zgodność z wymogami i normami:
Aprobata techniczna:
Francja: AIR 4206/B

Zgodny z wymaganiami:
W. Bryt.: DEF STAN 91-54
Joint Service: XG 285

Kod NATO: G-355