KILFROST RAIL

Dane dotyczące produktu:
KILFROST RAIL jest środkiem płynnym opartym na glikolu monopropylenowym do zastosowania jako środek przeciwoblodzeniowy. Wzmocniony nieniewtoniwską reologią produkt może być rozpryskiwany, lecz odzyskuje lepkość i przylega silnie do powierzchni. Produkt jest dostępny jako bezbarwny płyn lub barwiony na zielono.

ZASTOSOWANIE
Najczęściej stosuje się produkt aplikując i pozostawiając na noc (rozpylając z pojazdu), aby zabezpieczyć element przed oblodzeniem, osadami szronu i opadami atmosferycznymi (śnieg, grad itd.) Podczas godzin szczytu, ilość przejeżdżających pojazdów utrzymuje elementy w czystości, jednak podczas szczególnie trudnych warunków może być konieczne zastosowanie tego produktu. Dawkowanie zależy od typu i położenia elementu i dominujących czynników.

NIEZALEŻNE TESTY
Dla KILFROST RAIL zastosowano takie same wysokie standardy, jakie stosuje się w przemyśle lotniczym dla systemu certyfikacji płynów przez Laboratorium Materiałów Przeciwoblodzeniowych na Uniwersytecie w Quebeku. Badania wykazały, że ochrona przed lodem utrzymuje się przez minimum 12 godzin w warunkach mrozu -25?C.

Przywieranie lodu i wytrzymałość na zmywanie preparatu przez deszcz.
Wskaźnik przyczepności lodu określa zdolność płynu do zapobiegania przywierania lodu do elementu w mroźnych warunkach. Jest to mierzone jako siła potrzebna do oddzielenia lodu od szyny za pomocą płynu i testowane naśladując ślizgacz łyżwowy poruszający się wzdłuż trzeciej szyny. Wytrzymałość na deszcz także była badana przez rozpylanie wody przez określony okres czasu, aby zbadać zdolność produktu do pozostawania na szynie. Oba testy były przeprowadzone również z wiodącym produktem konkurencji dla porównania (Ove Arup & Partners 2007, 123588). Testy wykazały jednoznacznie, że mniej siły wymaga strącenie lodu gdy użyty został Kilfrost Rail.

ProduktSiła potrzebna do strącenia lodu (N)IPF po testach odporności na deszczTemperatura (?C)
Kilfrost Rail2.25.6-3
Inny produkt5.111.7-3
Kilfrost Rail2.63.9-7
Inny produkt3.38.8-7


Odporność na rdzę
Kilfrost Rail przeszedł testy na korozję metalu SAE AMS 1428E i jest nadal badany na zgodność przez Scientific Ltd (raport LR DON 1881, 2007). Testy te zawierają testy na stratę na ciężarze dla metali włączając w to stal, aluminium, mosiądz i miedź.