KILFROST ABC-3 i BTB

ZASTOSOWANIE:
KILFROST Limited jest wiodącym dostawcą produktów odmrażających wysokiej jakości dla przemysłu transportowego. Sektor kolejowy zaopatrujemy od ponad 70 lat, w tym płyny ABC-3 oraz BTB do przygotowania taborów szynowych do eksploatacji w warunkach zimowych.

PRODUKT ABC-3
Kilfrost ABC-3 jest wydajna mieszanką przeciwoblodzeniową z łatwością aplikowana na odkryte części boczne taborów szynowych. Produkt znalazł szczególne zastosowanie dla zacisków hamulców tarczowych i towarzyszącemu oprzyrządowaniu przez aplikację z małego 10-cio litrowego rozpylacza.
Kilfrost ABC-3 oparty na glikolu mono-propylenowym, nie jest niebezpieczny i łatwo się rozkłada.
Kilfrost ABC-3 jest dostępny w beczkach 25 litrowych.

PRODUKT BTB
Kilfrost BTB jest preparatem o niskiej lepkości z bazą opartą na glikolu monopropylenowym do zastosowania układów pneumatycznych, gdzie usuwanie wody i ochrona przed zamarzaniem są ważniejszymi zadaniami niż smarowanie.
Kilfrost BTB ma szerokie zastosowanie. BTB stosuje się też w przewodach systemu hamowania aerodynamicznego, gdzie obecność płynów alkoholowych nie jest wskazana.
Kilfrost BTB jest syntetycznym środkiem smarnym opartym na glikolu monopropylenowym - nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny i jest w pełni biodegradalny. Nie powinien być mieszany z innymi smarami, gdyż może stracić swoje właściwości odmrażające.
Kilfrost BTB jest dostępny w beczkach 25 litrowych.